DYW一体化处理设备

        我公司开发的DYW-A型、DYW-B型污水处理设备,采用成熟可靠的处理技术,使生活污水经过处理后达到《污水处理综合排放标准》一级以上标准。设备外形尺寸可根据设备位置和地形进行单独设计。

    

工程实例照片:

         

中石油龙泉配气站一体化处理设备

   绵阳三江美亚一体化污水处理设备

              中石油龙泉配气站一体化处理                          绵阳三江美亚一体化污水处理设备

        都江堰安置小区一体化污水处理设备 贵州圣境天源度假山庄一体化污水处理设备

           贵州圣境天源度假山庄一体化污水处理设备                  都江堰安置小区一体化污水处理设备